Visie

Onze visie

Lokaal dienstencentrum De Klapper Haacht wil een ‘open huis’ zijn. Alle inwoners van Haacht en omgeving zijn welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of sociale en financiële mogelijkheden. Op die manier wil het een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn – om vereenzaming en sociale isolatie tegen te gaan – en bijdragen aan een warm en veilig samenleven in de buurt.

Onze missie

Om de zelfredzaamheid, het welzijn en de levenskwaliteit van de buurtbewoners te verhogen, organiseert het LDC informatieve, recreatieve en algemeen vormende activiteiten. Daarnaast wil LDC De Klapper Haacht op een preventieve manier zorgvragen en -noden detecteren en een optimaal antwoord bieden. Hiervoor werkt het samen met partners, diensten en organisaties uit het bredere zorg- en hulpverleningsaanbod. Gebruikers staan bij ons centraal. Wij luisteren naar hun vraag, analyseren de behoefte en kijken hoe we er op de best mogelijke manier aan tegemoet kunnen komen. Dit doen we in onderling overleg en samenwerking.


Het lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot senioren, personen in een beginnende zorgsituatie en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen uit de lokale buurt. Medewerkers en vrijwilligers vormen de kracht van onze organisatie. Zij zijn ons hoofd, onze handen en ons hart. Investeren in hun welzijn, talenten en mogelijkheden is voor ons essentieel. Wij waarderen zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. Samen met de vrijwilligers willen wij een meerwaarde zijn voor elkaar en voor de gebruikers van het LDC. Zin voor innovatie en creatief denken helpt ons om de kwaliteit van zorg en welzijn te versterken binnen de grenzen van het haalbare. Toekomstgericht denken maakt deel uit van onze visie op zorg.

Zes stapstenen van zorg

Onze missie krijgt concreet vorm in een zorg- en beleidsvisie op basis van 6 stapstenen. Het zijn keien van zorg die het DNA van onze organisatie uitmaken.

 • Gastvrij
 • Liefdevol
 • Persoonsgericht
 • Samen
 • Eenvoud
 • Betekenisvol

Onze doelstellingen

Het lokaal dienstencentrum heeft de volgende concrete doelstellingen:

 • Het maken van een buurtanalyse met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en hiaten.
 • Op basis van het lokaal sociaal beleidsplan wordt de reikwijdte en prioritering van de opdrachten bepaald.
 • Dit meerjarenplan wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle relevante actoren (ouderenverenigingen, ouderenadviesraad, welzijnsraad,…).
 • Het bieden van transparante en objectieve informatie, ontspanning en ontmoeting aan die doelgroepen die bepaald zijn door het meerjarenplan, ouderen en kwetsbare personen.
 • Het opvangen van signalen, problemen en noden van gebruikers, mantelzorgers, buurtbewoners, lokale hulverleners en vrijwilligers. Deze signalen aankaarten in lokale overlegmomenten en acties opnemen in het meerjarenplan.
 • Het benutten en versterken van de krachten van de buurt om de sociale cohesie te bestendigen of te bevorderen.
 • Preventie en vroeg detectie van beginnende zorgbehoevendheid en welzijnsproblematieken en toeleiding naar gebruikers.
 • Contacten met zorg- en welzijnsactoren van de buurt en eventueel vanuit een vertrouwensrelatie met de gebruiker hem te ondersteunen in zijn contacten met het informele of professionele netwerk.
 • Het stimuleren van buurthulp of burenhulp.
 • Het aanbieden van maaltijden, in samenwerking met Brasserie De Huiskamer.

Aarzel niet om ons te contacteren. 

We geven je graag meer informatie.

Telefoon: +32 78 05 01 65

Email: info@thuisleven.be

privacy- & cookiebeleid – VZW Thuis Leven